Giới thiệu

Dự án phát triển cộng đồng tại huyện Long Mỹ được thực hiện từ năm 2004 bởi Việt Nam Plus. Dự án nhằm giúp các hộ khó khăn cải thiện điều kiện kinh tế và cuộc sống của mình. Sau 4 năm triển khai thử nghiệm dự án, đến ngày 30/9/2008, Trung tâm hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Ánh Dương được thành lập thay thế cho Việt Nam plus. Trung tâm Ánh Dương là một tổ chức phi chính phủ tại địa phương, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương.  Hiện nay, trung tâm Ánh Dương đã triển khai các dự án hỗ trợ cộng đồng tại 3 huyện (Long Mỹ, Phụng Hiệp và Vị Thuỷ) và thị xã Long Mỹ.

Với phương châm Phát triển cộng đồng có sự tham gia, Trung tâm Ánh Dương tập trung vào giúp những hộ nghèo nhất trong cộng đồng, thiết kế các mô hình kinh tế với chi phí thấp để người nghèo có thể tham gia, và sự tham gia của cộng đồng quyết định sự thành công và duy trì dự án.

Đội ngũ 17 nhân viên của trung tâm Ánh Dương hầu hết là người địa phương với các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau như trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, phát triển nông thôn, y tế, … Là người địa phương, am hiểu những nhu cầu cũng như khó khăn mà người dân thường gặp phải, cộng với lòng nhiệt huyết, cho phép trung tâm Ánh Dương thực hiện được các dự án phát triển cộng đồng một cách bền bỉ và hiệu quả. Hiện nay, trung tâm Ánh Dương đang thực hiện 6 chương trình hỗ trợ cộng đồng, bao gồm:

  • Chương trình giảm nghèo
  • Chương trình giáo dục và hỗ trợ trường học
  • Chương trình nông nghiệp
  • Bảo vệ môi trường
  • Chương trình Giới
  • Chương trình tạo việc làm
  • Chương trình chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh môi trường

Sau hơn 18 năm hoạt động, trung tâm Ánh Dương đã giúp hàng ngàn hộ thoát nghèo cải thiện cuộc sống, học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường, tạo việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, hỗ trợ các trường học thực hiện chương trình nha khoa chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, nâng cao ý thức về giới và phòng chống bạo lực gia đình,…

Với tham vọng không còn người nghèo trên vùng dự án của mình, chúng tôi đã và đang và sẽ cố gắng từng ngày thực hiện các dự án phát triển cộng đồng. Vì vậy cũng rất cần sự chung tay hưởng ứng của tất cả các bạn.