Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống tác hại của khói thuốc lá, vào sáng ngày 31/5/2019, Trung tâm Ánh Dương phối hợp với Phòng Văn Hóa Thông tin thị xã Long Mỹ, Quỹ Phòng, Chống tác hại của khói thuốc lá, tổ chức buổi mít ting và chạy việt dã để truyền thông cho cộng đồng về tác hại     của khói thuốc lá, khuyến khích mọi người bỏ hút thuốc càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Có hơn 200 vận động viên tham gia chạy việt dã, là các lãnh đạo, trưởng, phó các cơ quan trong và ngoài thị xã Long Mỹ, Thành phố Vị Thanh và các huyện Châu Thành, Châu Thành A,… cùng với các xe mô tô, xe thông tin lưu động treo các banner, khẩu hiệu về các luật phòng chống thuốc lá, những tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng.

Đây là hoạt động thường niên của trung tâm Ánh Dương nhằm giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về tác hại của khói thuốc lá, với nhiều hoạt động khác nhau như đua xe đạp, đua thuyền, chạy việt dã…

Next post:

Previous post: