Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Ánh Dương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận địa phương, hoạt động tại tỉnh Hậu Giang từ 2008, trong các lĩnh vực giảm nghèo và các chương trình phát triển dành cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tiền thân của trung tâm Ánh Dương là Việt Nam Plus, đăng ký thành lập với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (VUSTA Hậu Giang). Chúng tôi nỗ lực đem lại lợi ích về cuộc sống và tương lai cho người nghèo nhất trong số người nghèo. Ưu tiên của chúng tôi là phụ nữ và trẻ em.

Nhân sự của trung tâm Ánh Dương là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên tại địa phương, có kiến thức nền về nông nghiệp, thủy sản, y tế, vi tín dụng/hoạt động xã hội. Sự đa dạng này cho phép chúng tôi đảm trách các dự án khác nhau để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Nhân viên của trung tâm Ánh Dương có tinh thần nhiệt huyết giúp đỡ người nghèo thông qua các chương trình phát triển bền vững và tự phát triển. Chúng tôi hiện đang làm việc tại 8 xã của huyện Long Mỹ, 8 xã/phường của thị xã Long Mỹ, 8 xã của huyện Phụng Hiệp và 2 xã của huyện Vị Thủy. Mỗi cộng đồng quyết định nhu cầu của mình và năng lực của họ để tiếp cận. Sau đó trung tâm Ánh Dương sẽ làm việc với mỗi cộng đồng để (với ưu tiên) để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất. Tính đến nay, trung tâm Ánh Dương giúp được số người hưởng lợi trực tiếp như sau:

  • 27.000 hộ rất nghèo tham gia tập huấn, theo dõi sinh kế, hỗ trợ tín dụng
  • 19.000 lượt gia đình hưởng lợi từ chương trình phụ nữ
  • 41.500 học sinh hưởng lợi với chương trình giáo dục và sức khỏe
  • 70.000 người dân được sử dụng cầu/đường do trung tâm Ánh Dương hỗ trợ xây dựng (30 cầu mới mỗi năm)
  • 6.300 học sinh sử dụng phòng máy vi tính (trang bị máy tính cho trường học và tập huấn)
  • 7.200 gia đình được lắp đặt hố xí, biogas, nước sạch

Những thành công của chúng tôi có được là nhờ vào sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. Việc hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa người dân và nhân viên trung tâm Ánh Dương rất mạnh mẽ bởi sự tương tác thân thiết và thấu hiểu của nhân viên. Họ dành nhiều thời gian với cộng đồng, cung cấp cho cộng đồng sự hỗ trợ liên tục và tập huấn cho người dân để đảm bảo sự thành công của mỗi dự án. Mục tiêu là kết hợp phát triển cộng đồng tích hợp với ba chìa khóa chính trong mỗi hành động:

  • Đối tượng hưởng lợi chính là người nghèo nhất, thường có thu nhập trung bình mỗi người dưới nửa đô-lar mỗi ngày
  • Làm việc với sự tham gia và cam kết mạnh mẽ của người dân trong cộng đồng.
  • Phát triển các mô hình với chi phí thấp nhất để động người người nghèo tham gia bền vững

 

Next post:

Previous post: