Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp và quan tâm vui lòng liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Ánh Dương

Địa chỉ: Tỉnh lộ 930, Khu vực 5, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (+84) 2933 871 869 

Email: anhduong.longmy@gmail.com

Website: www.anhduonghg.org