Hỗ trợ cho chúng tôi

Cám ơn bạn đã vui lòng hỗ trợ dự án của chúng tôi. Bạn có thể hỗ trợ cho chúng tôi qua tài khoản dưới đây:

  1. Tài khoản ngân hàng

Tên đơn vị thụ hưởng: TT HO TRO VA PTCD ANH DUONG

Số tài khoản: 7002201000772 (VNĐ)

Tên ngân hàng: Agribank chi nhánh Long Mỹ

Địa chỉ ngân hàng: Đường 3/2, P. Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Số SWIFT: VBAAVNVX900